Mẫu Sơn-Rét đậm đầu tiên xuất hiện trong năm, Mẫu Sơn xuống 7 độ C