mất người-Mắt người có độ phân giải là bao nhiêu pixel?