mặt nạ gương-Mặt nạ gương tập cuối: Thêm bí mật kinh hoàng được hé lộ, ông Nghị đầu thú, Khải và bà Diễm vào tù, Khôi bị cảnh sát bắn hạ