mất đời con gái-Quyết giữ gìn trinh tiết đến khi lấy chồng, cuối cùng tôi lại bị 'đá' chỉ vì 'thời nay làm gì có ai như em'