mất bằng lái xe-Giả mất bằng lái xe để xin cấp lại sẽ phải sát hạch từ đầu