Master In The House-Lee Seung Gi từng bày tỏ trên truyền hình: 'Tôi stress, chịu nhiều căng thẳng những năm qua'