Maserati-Maserati Levante Trofeo với động cơ siêu xe Ferrari đầu tiên về Việt Nam với giá 15 tỷ đồng