Mark Zuckerberg-Bị đụng tới túi tiền, Facebook bắt đầu lo lắng