mạo hiểm-Mở cửa sổ, người đàn ông hoảng hốt khi thấy hình ảnh giúp việc nhà bên: 'Đau tim gần chết'