Mạnh Trường-Hương vị tình thân tập 15: Côn đồ đến công trường đòi nợ khiến Nam bị đuổi việc, ông Sinh lặng người nhìn còn gái khóc nghẹn trước mộ bố nuôi