mạng xã hội Facebook-Đề nghị xử lý nhân viên y tế xé áo blouse, lên mạng chửi bới lãnh đạo