mạng xã hội-12 năm sau phát ngôn "thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp", cô gái ngày nào giờ ra sao?