mạng xã hội-Clip hành hạ trẻ em 5,4 triệu view tồn tại nhiều giờ trên Facebook VN