mạng internet-Chiếc TV cũ khiến Internet tại một ngôi làng bị gián đoạn trong 18 tháng