Manchester United-Man United xác nhận ngôi sao đầu tiên rời Old Trafford