Man Utd-Đừng so với Ronaldo, Wayne Rooney vĩ đại hơn người ta tưởng