Mận trắng-Hoa mận trắng đổ bộ về Thủ đô, người dân thích thú 'rinh' về chơi Tết