Man city-Barca bất lực nhìn Lionel Messi sang Man City với giá 0 đồng