Malaysia-Malaysia chốt đội hình, tuyên bố đánh bại ĐT Việt Nam