Malaysia-Cuộc đời thăng trầm hơn cả phim của tân thủ tướng Malaysia