Mai Phương Thúy-Hoa hậu Mai Phương Thúy mặc kín mít sau sự cố lộ ngực trên sóng truyền hình