Mai Đức Chung-Tuyển nữ Việt Nam kết thúc đợt tập huấn trong nước, lên đường đá trận giao hữu lịch sử gặp Pháp