Mahesh Thapa Magar-Người lùn nhất Thế giới qua đời ở tuổi 27