mạc hồng quân-Tuyển Việt Nam: Bỏ Mạc Hồng Quân, ông Park không sai đâu!