mắc covid-19-Xuất hiện chùm ca bệnh Covid-19 trong xưởng may ở Nghệ An