Ma túy đá-Công an Thanh Hóa phá 2 đường dây ma túy, thu giữ 10 bánh heroin và 4kg ma túy đá