ma túy-Bắt 'nữ quái' bỏ nhà theo trai sống phiêu dạt, cầm đầu đường dây buôn ma túy