ma túy-Clip: Bị bắn thủng 4 lốp xe, trùm ma túy vẫn rồ ga đâm vào đội hình chốt chặn