mã định danh-Người dân nên làm gì nếu bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy?