Lý Tử Thất-Bỏ thành phố về quê sống đời mộc mạc, 'tiên nữ' Lý Tử Thất thành triệu phú khi còn chưa đầy 30 tuổi