Lý Thần-Hậu chia tay Phạm Băng Băng, Lý Thần lộ gương mặt hốc hác tiều tụy