Lý Nhã Kỳ và Phương Lê-Lý Nhã Kỳ khi nổi giận: Dằn mặt đại gia có tiếng, quyết liệt 'vạch trần' cả cộng sự