Lý Nhã Kỳ-Lý Nhã Kỳ chính thức hủy toàn bộ lịch trình tại Cannes, lý do đằng sau là gì?