Lý Hải-Né Covid-19, Lý Hải dời lịch chiếu 'Lật mặt: 48h' sang Tết Nguyên Đán 2021