lưu ý khi tiêm vắc xin covid-19-Những điều cần chú ý trước, trong và sau khi tiêm vắc-xin Covid-19