lưu ý khi đi bộ-Những thói quen xấu khi đi bộ nên dừng lại ngay lập tức