lưu trú chui-21 người châu Phi bị tạm giữ: Có người lưu trú "chui" 8-9 năm