Lưu Loan Hùng-Lưu Minh Vỹ - con trai tỷ phú USD vẫn đi tàu điện ngầm