Lưu Đan-Người dân chợ đầu mối Thủ Đức đem súng, lựu đạn đi đổi gạo