Lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh-Ông Võ Hoàng Yên: 'Mấy ngày nay tôi chỉ muốn tự tử. Chuyện này làm tôi quẫn'