Lương Xuân Trường-Lương Xuân Trường lần đầu khoe ảnh bế ái nữ đầu lòng