lương tối thiểu-Mức lương người lao động được tăng tối đa 240.000 đồng từ ngày 1/1/2020