Lương Thế Thành-Mẹ ghẻ: Thúy Diễm bị ngã xe phải đưa đi cấp cứu, cái thai có bị sảy không?