Lương Bằng Quang-Hết thị phi trong nước, Ngân 98 và Lương Bằng Quang tự tin vươn tầm thế giới ở khoản này