Luna-Trong cơn hoảng loạn Luna, những lời nghiệt ngã khiến dân tiền số run sợ