Lực lượng chức năng-CLIP: Phát hiện hàng chục bánh nghi ma túy, nghĩ đường nên... pha nước nhấm thử