Luật trời ngọc lan-'Luật trời': Yêu thầm cô hầu xinh đẹp Bích (Quỳnh Lam), Tiến giống hệt Khải Duy của 'Tiếng sét trong mưa'