lừa đảo chiếm đoạt tài sản-Làm giả sổ hộ khẩu, chứng minh thư để lừa ngân hàng

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience