lừa đảo-Dùng facebook lừa bán nông sản, chiếm đoạt tiền cọc của gần 60 khách hàng