lũ quét-Bám trần nhà, đu dây điện chạy lũ đuổi trong đêm