lũ lụt ở TRung Quốc-Trung Quốc đối mặt khó khăn chồng chất vì mưa lũ