Lona-Quán quân King Of Rap - ICD: 'Việc đầu tiên khi nhận 1 tỷ là... đếm tiền! Tôi chưa bao giờ cầm số tiền lớn đến vậy!'