lợi nhuận Vietcombank-Lãi 5.878 tỷ, thu nhập bình quân của nhân viên Vietcombank gần 38 triệu/tháng

  • Lãi 5.878 tỷ, thu nhập bình quân của nhân viên Vietcombank gần 38 triệu/tháng

    Lãi 5.878 tỷ, thu nhập bình quân của nhân viên Vietcombank gần 38 triệu/tháng

    Vietcombank vừa công bố báo cáo tài chính quý I.2019 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.878 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sự tăng trưởng về lợi nhuận, thu nhập bình quân của nhân viên Vietcombank đạt 37,9 triệu đồng/tháng, tăng so với năm 2018 là 33,5 triệu/tháng, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái là 39,4 triệu/tháng thì giảm nhẹ.

  • Vietcombank báo lãi hơn 11.000 tỷ đồng

    Vietcombank báo lãi hơn 11.000 tỷ đồng

    Nhờ đẩy mạnh tín dụng từ đầu năm, mở rộng bán lẻ và thu hồi nợ xấu tốt, Vietcombank tăng hơn 33% lãi trước thuế so với năm 2016.